Kolega Ing. Lukáš Valášek úspešne obhájil dizertačnú prácu

      Comments Off on Kolega Ing. Lukáš Valášek úspešne obhájil dizertačnú prácu

Dňa 31. 01. 2017 sa na FIIT STU v Bratislave uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce kolegu Ing. Lukáša Valáška na tému Počítačová simulácia priebehu požiarov a analýza ich dôsledkov  v študijnom odbore Aplikovaná informatika. Srdečne blahoželáme!