ICT Proposers’ Day

      Comments Off on ICT Proposers’ Day

ICT_PD_2016 26.-27.9.2016 sa v Bratislave uskutoční ICT Proposers´ Day. Ústav informatiky bude na tomto podujatí prezentovať výsledky svojho výskumu, ako aj výsledky projektov rámcových programov v tzv. Slovak village. →…
Registrácia na podujatie je otvorená do 19.9.2016.
ICT Proposers´ Day web, twitter.