Hodnotiaci seminár

      Comments Off on Hodnotiaci seminár

Hodnotiaci seminár

21.3.2016 sa uskutočnil hodnotiaci seminár oddelení ÚI SAV. Seminár zorganizovala Vedecká rada a po jeho ukončení sa uskutočnilo zasadnutie vedeckej rady. Na seminári prezentovali jednotlivé oddelenia svoje výstupy za rok 2016 aj s ohľadom na plnenie kritérií, ktoré schválila vedecká rada začiatkom roku 2015. Predseda vedeckej rady pripravil ako podklady pre toto hodnotenie tabuľky výstupov jednotlivých oddelení. Závery hodnotiaceho seminára boli rozposlané vedúcim oddelení. Vedecká rada konštatovala rezervy pri publikovaní vedeckých výstupov.