Prednáška pre systémových administrátorov prokuratúry SR

      Comments Off on Prednáška pre systémových administrátorov prokuratúry SR
Prednáška Mgr. Róberta Saba, PhD. pre systémových administrátorov prokuratúry Slovenskej republiky
Dňa 5. apríla 2016 sa v priestoroch vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry Slovenskej republiky v intraviláne obce Krpáčovo uskutočnilo v nadväznosti na projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry školenie systémových administrátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o používaní programu APD. APD je program na automatický prepis diktátu do textu vyvinutý a dodaný pracovníkmi ÚI SAV a TU Košice. Školenie viedol Mgr. Róbert Sabo, PhD. z oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu informatiky SAV. Na školení sa zástupcovia informatikov z krajských prokuratúr oboznámili s programom APD, jeho technickými požiadavkami, inštaláciou, nastavením, a používaním, aby pomohli program uviesť do každodennej praxe 900 prokurátorov na Slovensku.