Prokurátori začínajú používať softvér na automatický prepis diktátu do textu

      Comments Off on Prokurátori začínajú používať softvér na automatický prepis diktátu do textu
Prokurátori začínajú používať softvér na automatický prepis diktátu do textu:

vo štvrtok, 19. mája 2016 sa v priestoroch Krajskej prokuratúry v Nitre uskutočnili dve školenia, na ktorých sa takmer 40 prokurátorov z Okresnej a Krajskej prokuratúry v Nitre zoznamovalo so softvérom Automatický prepis diktátu (APD), ktorý vyvinuli vedci z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Ing. Milan Rusko, PhD. vysvetľuje účastníkom školenia princíp činnosti softvéru APD

Ing. Milan Rusko, PhD. vysvetľuje účastníkom školenia princíp činnosti softvéru APD

Mgr. Róbert Sabo, PhD. predvádza optimálne osobné nastavenie APD a najefektívnejší spôsob jeho použitia

Mgr. Róbert Sabo, PhD. predvádza optimálne osobné nastavenie APD a najefektívnejší spôsob jeho použitia

Ing. Milan Rusko, PhD. vysvetľuje účastníkom školenia funkcie grafického rozhrania softvéru APD

Ing. Milan Rusko, PhD. vysvetľuje účastníkom školenia funkcie grafického rozhrania softvéru APD

Prokurátori a prokurátorky si skúšajú diktovanie do systému APD (v pozadí informatik Krajskej prokuratúry Nitra)

Prokurátori a prokurátorky si skúšajú diktovanie do systému APD (v pozadí informatik Krajskej prokuratúry Nitra)