Nová iniciatíva pre cloud computing má posilniť postavenie dátovej veľmoci EÚ

      Comments Off on Nová iniciatíva pre cloud computing má posilniť postavenie dátovej veľmoci EÚ

Stratégia EK pre podporu vedy (v prvom kole):

Nová iniciatíva pre cloud computing má posilniť postavenie dátovej veľmoci EÚ. V súčasnosti sa diskutuje ako infraštruktúru OpenScienceCloud (OSC) riešiť.
viac info, čítať www.zive.sk