Pohľady do nanosveta

      Comments Off on Pohľady do nanosveta

Príspevok do populárnej knihy o vede a technike “Pohľady do nanosveta”,
autor Dr. H. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., ISBN 978-80-8115-207-8
(materiály z výskumných projektov, str. 26, 32, 33, 102).