Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum

      Comments Off on Mikrosystémové technológie zo SAV pre kozmický výskum
Naša účasť na vývoji analyzátora MIDAS
Slovensko vstupuje do programu PECS (Plan for European Cooperating State) Európskej vesmírnej agentúry (ESA) (Aktuality SAV). Umožní to prepojiť doterajšie výskumné aktivity ústavov SAV v kozmickej fyzike (vrátane astronómie, astrofyziky a geofyziky), kozmickej biológii a medicíne, materiálovom inžinierstve a v diaľkovom prieskume Zeme s aktivitami ESA.