Tag Archives: Grid

Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry

      Comments Off on Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry

Stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov infraštruktúry V dňoch 18. až 20. januára sa na pôde Ústavu informatiky uskutočnilo pracovné stretnutie európskeho združenia zástupcov gridových certifikačných autorít a zástupcov poskytovateľov e-infraštruktúr EUGridPMA (The European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science). Okrem zástupcov zo Slovenska… Read more »

Informačný deň pre zdravotníctvo

      Comments Off on Informačný deň pre zdravotníctvo

EGEE Informačný deň pre zdravotníctvo, Bratislava, 19. september 2007 Vo finalnej verzii toto bude na stranke ustavu iba v Historii a na stranke oddelenia PDIP uplne na konci zoznamu Aktivit !!! Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave pripravil jednodňovú akciu pre slovenskú zdravotnícku odbornú komunitu, ktorej cieľom bolo informovať… Read more »