Author Archives: uijspk

Výzva na podávanie žiadostí VEGA

      Comments Off on Výzva na podávanie žiadostí VEGA

Výzva na podávanie žiadostí o finančný príspevok na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018 v SAV Termín podávania žiadostí o finančný príspevok je od 1. marca 2017 do 28. apríla 2017 do 14:00 hod. Výzva je zverejnená na www stránke SAV pod VEGA.

Stretnutie mladých

      Comments Off on Stretnutie mladých

Stretnutie mladých z ÚI SAV 2.2.2017 o 10:00 V prvý februárový štvrtok sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie mladých z ÚI SAV. Na začiatok stretnutia prišla riaditeľka ÚI SAV, Ing. Ivana Budinská, PhD., vyjadriť podporu vedenia tejto akcii. Úvodom zazneli slová o zámere stretnutia a stručne sa predstavil … →… Program

Vianočné stretnutie 13.12. a zbierka pre deti z domova ROSA

      Comments Off on Vianočné stretnutie 13.12. a zbierka pre deti z domova ROSA

Vianočné stretnutie zamestnancov ÚI SAV 13. decembra 2016 /utorok/ o 14,00 hod. v zasadačke č. 102 Fotoalbum Milé kolegyne a kolegovia, pozývame Vás na celoústavné zhodnotenie roka, ktorého súčasťou bude aj predvianočné posedenie s tradičným menu. Veríme, že v príjemnej atmosfére spoločne uzatvoríme pracovný rok, aby sme po koncoročnom oddychu… Read more »

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 1.12.2016

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 1.12.2016

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 1. 12. 2016 (štvrtok) od 10:00 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí. Program

Akreditácia 2012-2015

      Comments Off on Akreditácia 2012-2015

Akreditácia 2012-2015 Stretnutie medzinárodného hodnotiaceho panelu s akademickou obcou ústavu sa uskutočnilo v zasadačke ÚI SAV v pondelok 7.11.2016 o 14:30. Prezentácia Program →…

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.11.2016

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.11.2016

Zhromaždenie akademickej obce ÚI SAV, ktoré sa bude konať dňa 7. 11. 2016 (pondelok) od 14,30 hod. v zasadačke č. 102 na 1. poschodí v rámci prebiehajúcej akreditácie ÚI SAV medzinárodným panelom hodnotiteľov. Program Akreditačný dotazník ÚI SAV 2016

Extrapolácie 2016

      Comments Off on Extrapolácie 2016

Extrapolácie 2016 Regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní 25.9.-31.10. Bratislava/Košice Pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky a hovoriť o budúcnosti informatiky u nás. Prezentovať súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a informačných technológiách s víziami … →…… Read more »

47th e-IRG Delegates Meeting

      Comments Off on 47th e-IRG Delegates Meeting

47th e-IRG Delegates Meeting Prvé neverejné zasadanie delegátov e-IRG v rámci slovenského predsedníctva v EÚ začína na poludnie 26. septembra a trvá do poobedia 27. septembra v priestoroch Domu Európskej únie – v Európskom informačnom centre v Bratislave na Palisádoch. Slovenskú republiku v e-IRG reprezentuje Doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc…. Read more »

ICT Proposers’ Day

      Comments Off on ICT Proposers’ Day

26.-27.9.2016 sa v Bratislave uskutoční ICT Proposers´ Day. Ústav informatiky bude na tomto podujatí prezentovať výsledky svojho výskumu, ako aj výsledky projektov rámcových programov v tzv. Slovak village. →… Registrácia na podujatie je otvorená do 19.9.2016. ICT Proposers´ Day web, twitter.