Author Archives: uijspk

Zdieľajme výskumné dáta bez bariér

      Comments Off on Zdieľajme výskumné dáta bez bariér

Otvorený výskum, otvorená veda, otvorená akadémia. Nič z toho nemôže existovať bez otvorených dát. Ústav informatiky SAV zorganizoval stretnutie zástupcov organizácie Research Data Alliance so slovenskými výskumníkmi,… Aktuality SAV

Pozvánka na VMR a ÚR dňa 19.5.2017

      Comments Off on Pozvánka na VMR a ÚR dňa 19.5.2017

Zasadnutie Výskumno-manažérskej rady a Ústavnej rady ÚI SAV bude dňa 19.5.2017 o 10.00 hodine v zasadačke č.102, na I. posch.: pozvánka

Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov

      Comments Off on Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov

Od modemu k mobilu: Príbeh slovenského internetu má už 25 rokov tech.sme.sk Začiatok 90. rokov predstavoval na Slovensku obdobie mnohých zmien, spoločenských i technologických. Podobne ako v iných krajinách, aj u nás vznikali prvé zárodky „slovenského internetu“ na akademickej pôde. Prvá slovenská webová stránka vznikla v roku 1994, vytvoril ju… Read more »

Pracovné stretnutie RDA

      Comments Off on Pracovné stretnutie RDA

Research Data Alliance (RDA) sa stretli so slovenskými výskumníkmi 23. mája 2017 v Bratislave na pôde ÚI SAV. S viac ako 4900 členmi zo 118 krajín, RDA zahŕňa profesionálov dátovej vedy z rôznych disciplín, vrátane akademickej oblasti, agronómie, chémie, biológie, knižničných vied, vied o Zemi, astronómie a meteorológie. Európska vetva… Read more »

Girl’s Day 2017 na UI SAV

      Comments Off on Girl’s Day 2017 na UI SAV

Dňa 27.4.2017 prebehlo na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, podujatie Girl’s Day 2017. video Ide o celosvetové podujatie – deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. V rámci Girl’s Day podniky, inštitúcie a organizácie z oblasti IKT …… Read more »

Girl’s Day 2017

      Comments Off on Girl’s Day 2017

Girl’s Day 2017 Dňa 27.4.2017 prebehlo na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, podujatie Girl’s Day 2017. Ide o celosvetové podujatie – deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI. V rámci Girl’s Day podniky, inštitúcie a organizácie z oblasti… Read more »

Spevácky zbor ÚTK SAV

      Comments Off on Spevácky zbor ÚTK SAV

Spevácky zbor ÚTK SAV Spevácky zbor ÚTK SAV vznikol v 80-tych rokoch 20. storočia na podnet RNDr. Rudolfa Hamerlika, CSc., ktorý sa podujal viesť tento zbor ako dirigent. V tomto zmiešanom štvorhlasnom zbore (soprán, alt, tenor a bas) účinkovalo celkove 23 členov. Podporou zboru boli niektorí členovia, ktorí účinkovali aj… Read more »

Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.4.2017

      Comments Off on Pozvánka na zhromaždenie AO dňa 7.4.2017

Vážení členovia a členky akademickej obce, pozývam Vás na zhromaždenie akademickej obce nášho ústavu k voľbám zástupcov ÚI SAV a VS SAV v Sneme SAV, ktoré sa bude konať v piatok 7.4.2017 o 11.00 hod. v zasadačke ústavu č. 102. Na zhromaždení sa budú konať dvojité voľby: zástupcu nášho ústavu… Read more »