Extrapolácie 16.9.-22.11.2019

      Comments Off on Extrapolácie 16.9.-22.11.2019

Extrapolácie 2019

V dňoch 16. 9. – 22. 11. 2019 sa už po piatykrát koná celoslovenské podujatie Extrapolácie 2019, ktorého cieľom je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti.
Ďalším zámerom je motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.
Toto podujatie sa koná v štyroch mestách – v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline, hlavným mestom informatiky sa stali Košice.

Viac info: http://www.extrapolacie.sk/2019/