Súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera

      Comments Off on Súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera

ÚI SAV vypisuje súťaž na dizajn nového hlavičkového papiera (viac v prílohe).
Termín odovzdania: 11.6.2018