UI SAV získal tri projekty H2020

      Comments Off on UI SAV získal tri projekty H2020

Ústav informatiky SAV je dlhodobo úspešný v európskom výskumnom priestore v rámci rámcových programov EK. Doposiaľ sa zúčastnil riešenia 21 projektov v 5RP, 6RP, 7RP. Od 1. marca 2015 ÚI SAV vstúpil do riešenia projektu H2020 „Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede”. K uvedenému projektu pribudli v roku 2017 ďalšie tri projekty H2020, ktoré prešli úspešným hodnotením a pripravujú sa tri kontrakty … →…