Štartujú projekty H2020 zamerané na “cloud a big data”

      Comments Off on Štartujú projekty H2020 zamerané na “cloud a big data”
Štartujú projekty zamerané na “cloud a big data”, ktorých súčasťou je aj ÚI SAV. (12.2.2018)

The joint kick-off meeting of eXtreme Data Cloud e DEEP-Hybrid DataCloud projects, both funded by the European Commission in the framework of the Horizon 2020 programme on big data and distributed computing, was recently held in Bologna.
viac info: COMPUTING: NEW PROJECTS RELATED TO CLOUD AND BIG DATA LAUNCHED

Ústav informatiky SAV získal ďalšie tri projekty H2020

Ústav informatiky SAV je dlhodobo úspešný v európskom výskumnom priestore v rámci rámcových programov EK. Doposiaľ sa zúčastnil riešenia 21 projektov v 5RP, 6RP, 7RP. Od 1. marca 2015 ÚI SAV vstúpil do riešenia projektu H2020 „Zapojenie EGI spoločenstva smerom k otvorenej vede” (Engaging the EGI Community towards an Open Science Commons: EGI-Engage).
K uvedenému projektu pribudli v tomto roku ďalšie tri projekty H2020, ktoré prešli úspešným hodnotením a pripravujú sa tri kontrakty:

Projekt “PROCESS: PROviding Computing solutions for ExaScale ChallengeS” (Poskytnutie riešení pre výzvy v oblasti počítania v exa-mierke)

Projekt “DEEP-HybridDataCloud: Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud” (Navrhovanie a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude)

Projekt “EOSC-hub: Integrating and managing services for the European Open Science Cloud” (Integrovanie a manažovanie služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu)

viac info: Aktuality SAV