Kolega Mgr. Branislav Rabatin získal štipendium na doktorandské štúdium na Florida State University (USA)

      Comments Off on Kolega Mgr. Branislav Rabatin získal štipendium na doktorandské štúdium na Florida State University (USA)

Oddelenie paralelných výpočtových metód a algoritmov blahoželá svojmu kolegovi Mgr. Branislavovi Rabatinovi k získaniu štipendia na doktorandské štúdium na State University of Florida (USA) a želá mu na novom pôsobisku veľa úspechov.
pracovníci PMA