Seminár v rámci podujatia Extrapolácie 2021

      Comments Off on Seminár v rámci podujatia Extrapolácie 2021

When

21/12/2021    
9:30 am - 12:30 pm

Event Type

Dňa 21.12. 2021 od 9.30 do 12.30 usporiada ÚI SAV seminár na tému Informatika a novinky z oblasti informačných technológií. Na seminári vystúpia:

  • Ivana Budinská – vedúca Oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov, Ústav informatiky SAV
  • Martin Šperka – nestor počítačovej grafiky na Slovensku a vedúci Múzea počítačov, Výpočtové stredisko CSČ SAV
  • Roman Neruda – expert na umelú inteligenciu a neurónové siete, Ústav informatiky Akademie věd České republiky
  • Ladislav Hluchý – expert na paralelné a distribuované počítanie a cloudové počítanie, vedúci riešiteľ mnohých medzinárodných projektov v tejto oblasti, Ústav informatiky SAV
  • Róbert Sabo – expert na počítačovú lingvistiku, Ústav informatiky SAV

Agenda podujatia:

  • Každý z účastníkov panelu predstaví svoj výskumný smer a novinky v ňom a následne bude prebiehať moderovaná diskusia.
  • Na podujatí bude taktiež predstavený zámer na usporiadanie súťaže v oblasti umelej inteligencie. Súťaž bude česko-slovenská a víťazi budú pozvaní na podujatie Extrapolácie 2022 v Bratislave, kde im budú slávnostne odovzdané vecné ceny.

Vážené kolegyne a kolegovia, ste srdečne pozvaní zúčastniť sa podujatia na tejto linke (Google Meet) a zapojiť sa do diskusie.

 Extrapolacie 2021