Prednáška „Optimalizácia kosenia trávnikov v meste a súvisiace problémy“

      Comments Off on Prednáška „Optimalizácia kosenia trávnikov v meste a súvisiace problémy“

When

12/05/2022    
2:00 pm - 4:00 pm

Prednáška

Optimalizácia kosenia trávnikov v meste a súvisiace problémy“

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

z Ústavu zoológie SAV, v. v. i.

vo štvrtok 12.mája 2022 o 14:00 hod. na trávnatej ploche pred ÚI SAV

Notácia:

ÚI SAV sa podujal na experimentálny projekt s Ústavom zoológie SAV „Optimalizácia kosenia trávnikov v meste“. O vyhradený úsek trávnatého pozemku pre ústavom sa budú starať iniciátori tejto akcie. Na tomto pozemku bude kosenie trávy realizované svojpomocne pracovníkmi ústavu 2x do roka.

Praktická realizácia:

Vo štvrtok 12. mája po pracovnej dobe 16:00-19:00 hod. začnú poverení pracovníci kosenie zvereného trávnatého pozemku.