IKT vo vodnom hospodárstve

      Comments Off on IKT vo vodnom hospodárstve

Inovatívne informačno-komunikačné technológie (IKT) vo vodnom hospodárstve, 26.06.2015, ÚI SAV, Bratislava, 27 účastníkov.