Aktivity ÚI SAV v Týždni vedy a techniky 2015

      Comments Off on Aktivity ÚI SAV v Týždni vedy a techniky 2015
Aktivity ÚI SAV v Týždni vedy a techniky v roku 2015:

12.11.2015 Deň otvorených dverí

Program: Prezentácie výsledkov výskumu a prehliadka laboratórií

  1. Simulácie a vizualizácie komplexných systémov (požiare, evakuácia, siete rozvodu vody)
  2. Analýza a syntéza reči
  3. Swarm robotika – s ukážkami (Lego Mindstorms, ardukoptéry)
  4. Nanotechnológie – s ukážkou laboratórií
  5. Návrh a testovanie systémov na čipe – s ukážkou laboratórií
  6. Prehliadka laboratória vysokovýkonného počítania

Z dôvodu veľkého záujmu o Deň otvorených dverí prosíme záujemcov, aby sa dopredu nahlásili mailom alebo telefonicky, na sekretariáte ústavu upsysekr@savba.sk , 02/54771004 alebo na uvedený kontakt, pretože v jednom čase nedokážeme prijať viac ako 50 účastníkov.
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Kontakt: budinska@savba.sk, 0907 777 411