Viedeň – Bratislava – Brno – Praha Seminár pre doktorandov

      Comments Off on Viedeň – Bratislava – Brno – Praha Seminár pre doktorandov

Vienna – Bratislava – Brno – Prague Joint Research Seminar for PhD Students, Bratislava, June 30, 2015

Účastníci:

  • ÚI SAV – Ústav informatiky SAV
  • TU Wien – Technische Universität Wien
  • STU FIIT – Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita
  • FIT VUT – Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brne
  • FIT ČVUT – Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze