Cestovateľský seminár z cesty po Južnej Patagónii

      Comments Off on Cestovateľský seminár z cesty po Južnej Patagónii

Cestovateľský seminár doc. Ing. Martina Šperku, PhD. z jeho cesty po Južnej Patagónii sa uskutoční vo štvrtok 21.3.2019 o 11.00 hod. v zasadačke č. 102. (Pozvánka)