Seminár 26.3.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 26.3.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Martin Bobák, PhD.: Exabajtové počítanie v praxi abstrakt