Extrapolácie 2016

      Comments Off on Extrapolácie 2016

extrapolacie Extrapolácie 2016 Regionálne podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní
25.9.-31.10. Bratislava/Košice
Pri príležitosti 60. výročia informatiky na Slovensku prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky a hovoriť o budúcnosti informatiky u nás. Prezentovať súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a informačných technológiách s víziami … →…
www.extrapolacie2016.sk

Videá:
18.10.2016: 1.časť, 2.časť, 3.časť
19.10.2016: diskusia