Zmluva o spolupráci so spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. podpísaná

      Comments Off on Zmluva o spolupráci so spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. podpísaná

Dňa 22. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. (PPA). Spoločnosť PPA je jednou z vedúcich spoločností na slovenskom trhu v odvetviach dodávok elektrosystémov a riadiacich systémov pre chemický priemysel, cestné hospodárstvo (diaľničné tunely a diaľnice), ako aj pre stavebné spoločnosti. Zabezpečuje komplexné dodávky systémov riadenia technologických procesov a budov, dodáva na kľúč technologické vybavenie diaľnic a diaľničných tunelov. PPA bola zhotoviteľom technológie SRT (Simulátor riadenia tunelov) v Centre pre výskum v doprave pri Žilinskej univerzite v Žiline. Spolupráca sa bude uskutočňovať v rámci výskumného projektu Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov (projekt č. APVV-15-0340) financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV.

http://www.ppa.sk/ppa-inziniering/