Zmluva o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline podpísaná

      Comments Off on Zmluva o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline podpísaná

Dňa 10. 8. 2016 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ústavom informatiky SAV a Žilinskou univerzitou v Žiline. Spolupráca bude prebiehať v rámci spoločného projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja Modely vzniku a šírenia požiarov na zvýšenie bezpečnosti cestných tunelov (projekt č. APVV-15-0340).