Príspevok na európsky kongres EUROSIM 2016 v Oulu (Fínsko) v tlači

      Comments Off on Príspevok na európsky kongres EUROSIM 2016 v Oulu (Fínsko) v tlači

V dňoch 12. – 16. 9. 2016 sa bude v Oulu vo Fínsku konať 9. európsky kongres EUROSIM 2016 (EUROSIM Congress on Modelling and Simulation), ktorý patrí k najvýznamnejším európskym podujatiam v oblasti výskumu modelovania a simulácie. Kongres Federácie európskych simulačných spoločností EUROSIM má trojročnú periodicitu. Príspevok Note on fire simulation efficiency realized on computer cluster, ktorý bude na kongrese prezentovať L. Valášek, bol pripravený do tlače v zborníku kongresu.