Oddelenie analýzy a syntézy reči
Vedúci: Ing. Milan Rusko, PhD.
Previous webpage

Oblasť výskumu:

 1. teoretická časť
  Trénovateľné (samoučiace sa) automatizované systémy spracovania reči

  • Rozpoznávanie reči v slovenčine (automatizované systémové rozhranie schopné porozumieť ľudskej reči)
  • Syntéza reči v slovenčine; staršia verzia
  • Rozpoznanie a verifikácia hovoriaceho (hlasu)
    
 2. aplikačná časť
  • Tvorba rozpoznávačov reči pre aplikácie v telekomunikáciách, robotike, medicíne, bankovníctve atď. Návrh moderných rozpoznávacích systémov si vyžaduje zostavovanie trénovacích rečových databáz. Rozpoznávače môžu byť časťou systémov automatizovaného prekladu (strojový preklad) a tiež vstupným rozhraním pre telefonické služby na diaľku riadené hlasom.
  • Vývoj systémov rečovej syntézy s vyšším stupňom prirodzenosti, dosiahnutie kompatibility s najpoužívanejšími operačnými systémami (Windows, Linux, Unix) a tiež s Javou. Vývoj systémov pre invalidov a nevidiacich. Zostavovanie špeciálnych trénovacích databáz pre moderné dátovo riadené (data-driven) systémy rečovej syntézy vyššej úrovne.
    
 3. ďalšie oblasti výskumu
  • fonetický výskum – SAMPA (Speech Assesment Methods Phonetic Alphabet) v slovenčine
  • rečová a hudobná akustika

Kontakt:

Telefón
+421 2 59411101
FAX
+421 2 54776045
Poštová adresa
Dubravská cesta 9, Bratislava
Elektronická pošta
Všeobecné informácie: utrrrusk@savba.sk
Webmaster: trnka@savba.sk