Kolektív oddelenia senzorických systémov
Vedúci: Ing. Š. Havlík, DrSc.
Meno Email Tel.
RNDr. Pavel Andris CSc. utrrandr@savba.sk 02/ 5941 1167, 298
Doc. Ing. Karol Dobrovodský PhD. utrrdobr@savba.sk 02/ 5941 1285
Ing. Štefan Havlík DrSc. havlik@savbb.sk 048/ 4152366
Ing. Jaroslav Hricko PhD. hricko@savbb.sk 0904/486092