Partneri oddelenia senzorických systémov
     Členovia oddelenia Senzorických systémov neformálne ale aktívne spolupracujú s výskumníkmi a výskumnými skupinami na Slovensku a v zahraničí.

Zoznam partnerov:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky link
  • Rapčan Servis Detva link
  • Vývoj Martin, a.s. link
  • LARM: Laboratory of Robotics and Mechatronics, University of Cassino link
  • Kalashnikov Izhevsk State Technical University link