Riadiaci programový systém robotizovanej bunky OJ-10

      Comments Off on Riadiaci programový systém robotizovanej bunky OJ-10
Riadiaci programový systém robotizovanej bunky OJ-10, vyvinutej v kooperácii s výrobcom EVPÚ Nová Dubnica, prezentovaný na medzinárodnej výstave prototypov ROBOT’84 v Brne získal zlatú medailu.

Brno_zlata_medaila Brno_a_ine