Slávnostné kolokvium IT na Slovensku

      Comments Off on Slávnostné kolokvium IT na Slovensku
Slávnostné kolokvium IT na Slovensku

When

19/09/2018    
12:30 pm - 6:30 pm

Event Type

Slávnostné kolokvium
Minulosť, súčasnosť a budúcnosť IT na Slovensku
pri príležitosti 90. narodenín akademika Ivana Plandera
v rámci celoslovenského podujatia Extrapolácie 2018

Prof. PlanderProf. Ing. Ivan Plander, DrSc. je významný priekopník počítačov a informatiky na Slovensku. Je jedným zo zakladateľov Ústavu technickej kybernetiky SAV (1956), autor prvého analógového počítača na Slovensku (SAV, 1958), autor a hlavný koordinátor projektu počítača RPP-16 (1965 – 1973), prvého číslicového počítača pre riadenie výrobných procesov v Československu, iniciátor výskumu v oblasti umelej inteligencie a robotiky v SAV (1978). Od roku 1996 je nositeľom vyznamenania IEEE Computer Pioneer za prínos v oblasti technických prostriedkov počítačov na Slovensku a v oblasti riadiacich počítačov. Patrí tiež k zakladateľom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (1997), ktorej bol aj prvým rektorom. Je aktívnym funkcionárom vo Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností, kde je zakladateľom a predsedom členskej organizácie Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky.
Slávnostné kolokvium sa uskutoční dňa 19. 9. 2018 o 12.30 hod. v Aule Slovenskej akadémie vied na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Pozvánka a Program

Záznam zo Slávnostného kolokvia: 1.časť 2.časť

Extrapolácie 2018