Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrol. rozšír. ich aktívnej oblasti detekcie plynov (online)

      Comments Off on Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrol. rozšír. ich aktívnej oblasti detekcie plynov (online)

Ing. Pavol Nemec (Odd. elektrónovej litografie ÚI SAV): Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov Pozvánka s abstraktom a prístupom