Seminar Senzor. štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontr. rozšír. ich aktív. oblasti detekcie plynov

      Comments Off on Seminar Senzor. štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontr. rozšír. ich aktív. oblasti detekcie plynov

When

29/06/2021    
10:00 am - 11:00 am

Event Type

Ing. Pavol Nemec (EBL dep. II SAS): Senzorické štruktúry na báze TiO2 a NiO s kontrolovaným rozšírením ich aktívnej oblasti detekcie plynov abstract