Seminár 7. 6. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 7. 6. 2016 o 10.30 v zasadačke č. 102

Ing. Štefan Krištofík, PhD.: Samočinná rekonfigurácia pamäti RAM (abstrakt)