ICT Proposers’ Day

      Comments Off on ICT Proposers’ Day

ICT Proposers’ Day

26.-27.9.2016 sa v Bratislave uskutoční ICT Proposers´ Day. Ústav informatiky bude na tomto podujatí prezentovať výsledky svojho výskumu, ako aj výsledky projektov rámcových programov v tzv. Slovak village.

Registrácia na podujatie je otvorená do 19.9.2016.

ICT Proposers´ Day web, twitter.

ICT_EC_logo ICT_SK_EU_2016
ICTproposersday2016 ICT_PD_2016