Doktorandský seminár 6.12.2018 o 11:00 v m. č. 102

      Comments Off on Doktorandský seminár 6.12.2018 o 11:00 v m. č. 102

Ing. Ondrej Kachman: Efektívny multiplatformový proces pre aktualizáciu firmvéru vnorených nízkopríkonových zariadení (školiteľ doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.)
pozvánka