Seminar 6. 12. 2018 at 11.00 am in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 6. 12. 2018 at 11.00 am in meeting room 102

Ing. Ondrej Kachman: Efektívny multiplatformový proces pre aktualizáciu firmvéru vnorených nízkopríkonových zariadení (supervisor L. Hluchý)
abstract