Seminár 29.1.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 29.1.2019 o 9:30 v zasadačke č. 102

Ing. Martin Kenyeres, PhD. (odd. I.Budinská): Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre multi-senzorovú dátovú fúziu abstrakt