Seminar 29.1.2019 at 9:30 in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 29.1.2019 at 9:30 in meeting room 102

Ing. Martin Kenyeres, PhD. (dep. I.Budinská): Distribuované algoritmy založené na dosahovaní konsenzu pre multi-senzorovú dátovú fúziu abstract