Seminár 24. 4. 2018 o 9:30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 24. 4. 2018 o 9:30 v zasadačke č. 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli abstrakt