Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 24. 4. 2018 at 9:30 in meeting room 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Počítačová simulácia vplyvu vybraných parametrov na stratifikáciu dymu počas požiaru v tuneli abstract