Seminár 15. 3. 2016 o 9.30 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 15. 3. 2016 o 9.30 v zasadačke č. 102

M. Rusko, M. Trnka, J. Pálfy: Overenie identity hovoriaceho podľa hlasu a jeho prípadné použitie v leteckých bezpečnostných systémoch (abstrakt)