DDECS 2016

      Comments Off on DDECS 2016

When

20/04/2016 - 22/04/2016    
All Day

Event Type

Konferencia DDECS 2016
V dňoch 20-22 apríla sa v Košiciach uskutoční už 19ty ročník medzinárodného sympózia Design and diagnostics of electronic circuits and systems – DDECS 2016. Sympózium prebieha po záštitou IEEE a jeho organizátormi sú FIIT STU, FEI STU a ÚI SAV. Sympózium poskytuje priestor pre výmenu názorov, prezentovanie výsledkov výskumu a praktických aplikácií v oblastiach návrhu, testovanie a diagnostiky elektronických obvodov a systémov. Sympózium DDECS sa pravidelne organizuje v rôznych európskych krajinách (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Estónsko, Srbsko a Slovensko) od r. 1997.