Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 13.6.2018 o 14:00 v zasadačke č. 102

Mgr. Branislav Rabatin (odd. RNDr.J.Glasa,CSc.): Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami abstrakt