Seminar 13.6.2018 at 14:00 in meeting room 102

      Comments Off on Seminar 13.6.2018 at 14:00 in meeting room 102

Mgr. Branislav Rabatin (dep. RNDr.J.Glasa,CSc.): Riešenie Eliashbergových rovníc v neusporiadaných supravodičoch s tienenými Coulombovskými interakciami abstract