Seminár 11.3.2020 o 11:00 v zasadačke č. 102

      Comments Off on Seminár 11.3.2020 o 11:00 v zasadačke č. 102

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.: Vplyv geometrie núdzových zálivov na stratifikáciu dymu počas požiaru v obojsmernom cestnom tuneli abstrakt