Praktický seminár o informačnej bezpečnosti (online)

      Comments Off on Praktický seminár o informačnej bezpečnosti (online)

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. s kolegami z CSIRT (UPJŠ Košice): Praktický seminár o informačnej bezpečnosti Pozvánka s abstraktom a prístupom