Paralelná počítačová simulácia prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v …

      Comments Off on Paralelná počítačová simulácia prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v …

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (odd. dr. J.Glasa): Paralelná počítačová simulácia prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v diaľničnom tuneli Poľana Pozvánka s abstraktom a prístupom