Seminar Parallel comp simul prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v diaľničnom …

      Comments Off on Seminar Parallel comp simul prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v diaľničnom …

Mgr. Peter Weisenpacher, PhD. (Dep. of Parallel Comp. Methods and Algorithms): Paralelná počítačová simulácia prúdenia generovaného prúdovými ventilátormi v diaľničnom tuneli Poľana abstract