Informácie o našich aktivitách

        Zasadnutie TC IFToMM
Náš kolega, dr. Štefan Havlík sa dňa 18.1.2021 zúčastnil telemítingu technickej rady pre Robotiku a mechatroniku http://www.iftommtcrobotics.com/ organizácie IFToMM, http://iftomm.net/ Táto profesijná organizácia združuje významné… → ...
        Vianočná zbierka pre deti
Vážené kolegyne a kolegovia, aj v tomto roku organizujeme zbierku pre deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste… → ...
        Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020
Seminár o najvýznamnejších výsledkoch ÚI SAV za rok 2020 bude online dňa 7.12.2020. → ...
        Extrapolácie 2020
V dňoch 16. 10. – 27. 11. 2020 sa už po šiesty-krát koná celoslovenské podujatie Extrapolácie 2020. → ...
        Deň otvorených dverí 10.11.2020 od 9:30
Informačné technológie okolo nás - cyklus prednášok o najnovšom výskume v Ústave informatiky SAV V rámci Týždňa vedy a techniky ÚI SAV organizuje online Deň… → ...